Spoedmelding - Emergency

Noodnummer / Emergency only

06 33 48 33 20 (Emergency only)

Noodgeval?

emergency?

Een spoedmelding kan enkel bij brand of extreme lekkage

Brand
Bel direct 112 en informeer ons

Lekkage
Sluit het water af met de hoofdkraan en informeer ons

Inbraak en ruzie
Dit is geen noodmelding voor ons. Bij ernstige situaties belt u 112

Verloren sleutels
Dit is geen noodmelding. Zie onderaan de pagina.

 

An emergency report can only be made by fire or an extreme leak

Fire
Call 112 immediately and inform us

Leakage
Turn off the water at the main tap and inform us

Burglary and arguing 
This is not an emergency call for us. In serious situations, call 112

Lost keys
This is not an emergency. See bottom of this page

Sleutel verloren?

U bent uw sleutel verloren en u heeft het slot niet veranderd? De kosten voor het openen van deur(en) zijn €75,00 tijdens kantoortijden en €125,00 buiten kantoortijden. Deze kosten zijn exclusief 21% btw. Indien u besluit een slotenmaker in te schakelen zijn deze kosten voor uw rekening en dient u ons te informeren.
Let op: Dit is een extra service, er is niet altijd direct een medewerker beschikbaar

Lost key?

You have lost your key and you have not changed the lock when you moved in? The costs for opening door(s) are €75,00 during office hours and €125,00 outside office hours. These costs are exclusive of 21% vat. If you decide to hire a locksmith, these costs are for your account and you must inform us afterwards.
Please note: This is an extra service, there is not always a co-worker immediately available.

Neem contact op

wij staan altijd voor je klaar